Tjäna pengar på fastigheter

Fastigheter och investeringar i dessa har under otroligt lång tid använts av världens rikaste personer för att bygga upp enorma förmögenheter. Det är alltså en av de mest ultimata investeringarna man kan göra.

Vi förstår därför att du också såklart vill ha möjlighet att tjäna pengar på fastigheter (vem vill inte det liksom?), så därför ska vi gå igenom hur du gör i denna guide. Du kommer få ett par grundläggande tips när det gäller att investeringar i fastigheter, och vilka fördelar och nackdelar som finns. Men vi kommer även visa hur du kommer igång, samt vilken avkastning du bör kunna förvänta dig på dina fastighetsinvesteringar.

Det sägs ju ofta att ett fastighetsköp är den största investeringen man kommer göra under sitt liv, och faktum är att det dessutom har möjlighet att bli den allra bästa investeringen. Det är viktigt att skapa alternativ sätt som man kan tjäna pengar på. Miljonärer sägs ofta ha minst 7 olika inkomstkällor, och det kan vara något man bör eftersträva.

Nu sätter vi igång!

Artikeln innehåller samarbetslänkar.

Tips för att tjäna pengar på fastigheter

Det är inte alltid helt enkelt att komma igång inom något nytt område, så därför kommer ett par tips från oss om du vill börja tjäna pengar på fastigheter. Vi är inte några experter, men med dessa tips kommer du komma långt inom den här branschen.

Var långsiktig – Du måste inse att du inte kommer att bli rik snabbt på fastigheter. Det kommer sannolikt att ta lite tid, och därför måste du vara både långsiktig och ha mycket tålamod. Men den som klarar av att vara det kommer att bli rikligt belönad (eftersom många andra inte klarar det).

Anställ personal som arbetar åt dig – I början är detta kanske inte möjligt, när du har begränsade resurser, men länge fram är det en bra idé att anställa någon som letar efter hyresgäster och någon som har hand om fastighetsskötseln. Du kan då fokusera på andra saker medan dina anställda sköter resten.

Låna smart (positiv lånespiral) – När du lånar till att köpa fastigheter så innebär det att du skapar en positiv lånesprial. Det betyder kort sagt att du lånar för att öka dina inkomster (t.ex. jämfört med att låna för att konsumera, det minskar ju din förmögenhet och skapar inga inkomster).

Använd kassaflödet till andra investeringar – När du äger fastigheter som du hur ut så får du varje månad ett kassaflöde (pengar in på kontot) från dessa fastigheter. Detta kassaflöde kan du sedan använda till att göra andra investeringar, som också ger kassaflöde, vilket ökar dina inkomster. Detta fungerar så bra tack vare ränta-på-ränta-effekten.

Planera inför framtiden och pensionen – Vill du planera inför din pension och en ekonomisk trygghet i framtiden så kan det vara en bra idé att köpa en fastighet i ett lite varmare land. Det kan nämligen bli en utmärkt investering, och det kan bli en källa till passiv inkomst om du sköter dina kort rätt.

Skaffa kunskap – Detta kan verka självklart, men det är många som inte tänker på den här biten. När du kör igång så kommer du troligtvis vara tvungen att göra många saker själv (för att var lönsam), och därför behöver du en bred kunskapsbas att stå på. Läs på om marknaden, fastigheter överlag, och så vidare, så att du vet vad du behöver göra för att utveckla din verksamhet.

Tänk inte så mycket, gör det bara – Många skjuter upp saker för att de tänker alldeles för mycket, t.ex. på vad som kan gå fel osv, men det är ett av de största misstagen man kan göra. Läs på lite innan såklart, men sätt igång så fort som möjligt och lär dig under resans gång.

Bygg upp ett nätverk och många relationer – Fastighetsbranschen är starkt beroende av kontakter och relationer, så med ett stort och bra nätverk kommer du verkligen att få tydliga fördelar jämfört med andra.

Vilka fördelar finns det med att tjäna pengar på fastigheter?

Det finns många fördelar med att investera i fastigheter.

 • Det är ett enkelt koncept
 • Det är en långsiktigt investering
 • Det är enkelt att räkna på investeringen
 • Det är en relativt låg risk med stabil avkastning
 • Du kan låna till en stor del av investeringen
 • Du kan få ett stabilt och förutsägbart kassaflöde varje månad
 • Det är generellt sett en lägre risk än aktier
 • Det är ett bra skydd mot inflation (stigande priser och hyresökningar)
 • Det är lätt att överföra ägandeskapet till en ny generation

Vilka nackdelar finns det med att tjäna pengar på fastigheter?

Naturligtvis finns det inte bara fördelar med fastigheter, utan även nackdelar. Och det är det vi ska gå igenom nu så att du får en uppfattning kring det.

 • Det kan krävas ett stort startkapital
 • Ingen fastighet är den andra lik, vilket kan försvåra bedömningen
 • Det kan vara svårt att sprida riskerna ordentligt (främst i början pga höga kapitalkrav)
 • Fastigheter kräver skötsel, de är inte helt passiva (om du inte har anställda dvs)
 • Det kan vara svårt att få fastigheten såld
 • Höga transaktionskostnader
 • Ingen jättetydlig cykel i fastighetsbranschen (till skillnad från t.ex. aktiemarknaden)
 • Bankerna kan neka dig utlåning, vilket gör att du inte kan investera
 • Stämpelavgift på 4,25% om du köper fastigheter i aktiebolag
 • Jobbiga hyresgäster som ställer till med problem eller är allmänt krävandeKan bli problem med uteblivna hyror, vilket stjäl energi från annat viktigare
 • Avkastningen kan bli låg i början när du inte har så många eller stora fastigheter
 • Små spelare i fastighetsbranschen har dålig förhandlingsposition med banken
 • Din kontakt på banken kan spela stor roll för vilka villkor du får på lånet
 • Den höga hävstången på lånet kan innebära en hög risk vid en krasch

Hur kan man börja tjäna pengar på fastigheter?

Nu ska vi bli mer konkreta när det gäller du hur faktiskt gör för att tjäna pengar på aktier. Det finns nämligen ett par olika alternativ för dig som vill komma igång inom detta område.

Många har en missuppfattning om att man måste ha väldigt mycket pengar för att tjäna pengar på fastigheter. Och det stämmer inte. Du kan börja med relativt små medel, men du måste såklart ha ett visst startkapital för att komma igång. Hur mycket du behöver ha varierar dessutom beroende på vilken metod du väljer.

Köp egna fastigheter

Detta är den vanligaste metoden man syftar på när man pratar om att tjäna pengar på fastigheter – helt enkelt att man köper egna fastigheter. Den här metoden kan i sin tur delas in i två underkategorier som vi ska gå igenom nedan.

Några tips innan du sätter igång med att köpa egna fastigheter: ha klart för dig vilka typer av fastigheter du vill köpa, gör en ordentlig och grundlig research av fastighetsmarknaden, bygg upp en bra relation med din bank, ta hjälp av jurister och besiktningsmän när du väl hittat en fastighet du vill köpa, och sist ment inte minst: läs på ordentligt och håll dig uppdaterad kring marknaden.

De två underkategorierna:

Hyresfastigheter – Du köper helt enkelt en eller flera fastigheter som du hyr ut, antingen till företag eller privatpersoner. Det kan t.ex. vara en lagerlokal eller butikslokal, eller varför inte en vanlig hyresrätt som någon kan flytta in i. Du behåller alltså fastigheterna och väljer att förvalta dem på egen hand, för att på så vis få in ett stabilt kassaflöde varje månad.

Köp, renovera, sälj – Du köper en eller flera fastigheter där du har för avsikt att sälja dem längre fram. Innan du säljer dem kan det vara en god idé att genomföra vissa renoveringar (om det finns behov) för att öka värdet på fastigheten. Här krävs det goda kunskap för vilken prisnivå man bör kunna förvänta sig, både när det gäller inköpspris men även när man ska sälja.

Köpa aktier i fastighetsbolag på börsen

Detta är en väldigt enkel metod som inte kräver speciellt stort startkapital. Det går även att göra det i princip helt passivt om du så önskar. På börsen kan du köpa aktier i fastighetsbolag, och dessa tenderar att ge dig en utdelning varje år, samtidigt som aktiekursen förhoppningvis stiger över tid. En aktieportfölj med fastighetsbolag har historiskt gett relativt bra avkastning.

Köpa fonder som investerar i fastigheter

Denna metod liknar den där man köper aktier i fastighetsbolagen, men den skiljer sig även lite. Här är det möjligt att komma igång med så lite som 100 kr. Det finns fonder som investerar direkt i egna fastigheter, men även de fonder som investerar i aktier i fastighetsbolag som finns på börsen.

Använd investeringstjänster

Den metod som blivit väldigt populär de senaste åren. Här använder du dig av crowdfunding och köper en liten del av en större fastighet tillsammans med andra investerare. Ett perfekt sätt om du vill äga en riktig fastighet men kanske inte har pengarna, tiden, eller energin som krävs för att köpa en fastighet helt själv. Du går alltså ihop med andra investerare och köper en fastighet.

Hur mycket kan man tjäna på fastigheter?

Historiskt har man sett att investeringar i fastigheter har gett en relativt bra avkastning. Den är ungefär i linje med aktiemarknaden, men med mindre svängningar över tid.

Du bör alltså kunna förvänta dig omkring 7-12% per år. Men kom ihåg att det kan variera stort beroende på hur du gör och vilken metod du använder. Det kan alltså både bli mindre än så, men även mer än så.

Några slutord

Vi hoppas att denna guide har hjälpt dig att öka förståelsen för hur man kan tjäna pengar på att investera i fastigheter. Som du har sett så finns det ett gäng olika alternativ att testa på om detta känns intressant för dig.

Om du även en av de som någon gång undrat ”hur börjar man investera i fastigheter?” så hoppas vi alltså att du nu har fått svar på detta. Nu när du har lite bättre koll på ämnet finns det inget att vänta på, utan sätt igång direkt om du tror att detta är något för dig.

Alternativ till att tjäna pengar på fastigheter

Det finns ett par alternativ till att tjäna pengar på fastigheter: