LEI kod – Allt du behöver veta om LEI koder

Om du driver ett företag och vill handla med värdepapper kan det vara så att du först måste skaffa det som kallas för LEI-kod. LEI står för Legal Entity Identifier och är en kod som gör det möjligt att se att just ditt företag står bakom en transaktion i handel med värdepapper. 

Sedan den 3 januari 2018 är reglerna för transaktionsrapportering skärpta. På grund av detta kan det mycket väl vara så att du blir uppmärksammad om LEI av din bank då du vill investera företagets pengar i fonder. Men vad är egentligen LEI kod och måste du ha den? Det ska vi se närmre på i denna utförliga guide om LEI-koder.

Vad är en LEI-kod?

Till att börja med är det rent praktiskt så att LEI-koden har 20 siffror. Den är en alfanumerisk kod som används över hela planeten för att identifiera företag. Det är bara ett företag som har en viss kod och denna ska också uppdateras årligen.

Idag fungerar det på så vis att enskilda firmor och bolag som vill handlar med derivat måste rapportera om sina transaktioner. I praktiken är det banken som erbjuder tjänsten med handeln som ska rapportera och det kan de bara göra om det är möjligt att identifiera företaget med en LEI-kod.

LEI-koder har varit aktuella för handel av värdepapper sedan februari 2014 då kravet på denna kod infördes av European Markets Infrastructure Regulation. Sedan dess har kraven på koderna skärps ytterligare. Inte så att det är obligatoriskt att ha koden om du driver ett bolag. 

Det är först när en bank eller börsmäklare försöker genomföra en transaktion för ditt företag som detta enbart är möjligt om det går att identifiera dig som transaktionspartner. Detta kan bara ske med LEI-koden.

Syftet med LEI-koder

Varför är det så viktigt att kunna identifiera vem som står bakom och vem som tar emot en transaktion? Reglerna kommer ju från EU och tanken med det hela är att det ska bli lättare för myndigheter att hålla ordning på vad som händer inom värdepappersaffärer.

I Sverige är det Finansinspektionen som ska få information om alla som är inblandade då en värdepappersaffär genomförs. Att vi har en Finansinspektion med inblick i detta och mer leder förstås till att vi också får en högre säkerhet. Det är också syftet med insynen.

Det blir svårare att luras och göra olagliga saker när allting är synligt och uppgifterna dessutom sparas. Finansinspektionen tar själva upp att det här systemet inom EU också är till för att trygga att vi får en harmoniserad transaktionsrapportering.

Mer om systemet med LEI-koder

Idag går det att dela in systemet för LEI-koder i tre delar:

GLEIF – GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) beskrivs som paraplyorganisationen för hela LEI-systemet. GLEIF har som uppgift från internationella rådet för finansstabilitet att förvalta LEI-systemet och att utveckla det.

GLEIF ser också över LEI-registret där all information om företag finns med. GLEIF finns i Basel i Schweiz. De räknas som en ideell organisation som är utan ekonomiska vinstintressen för egen del.

LOU – LOU (Local Operating Unit) är den tjänst som kommer att utfärda LEI-koder. Den här leverantören måste se över data och skapa LEI-koder som är i enlighet med de regler som satts upp för dessa koder. Det är LOU som kommer att samla in informationen från företag och eventuellt bekräfta information lokalt då det behövs.

Registration Agent – Den som företräder en LOU kallas för Registration Agent. En Registration Agent hjälper företag att få sina LEI-koder på ett smidigt sätt. En Registration Agent kan till exempel se till att information om LEI översätts till ett lokalt språk. Den här delen av systemet säkrar också att du kan betala för din kod och tjänster omkring den med SEK.

Behöver ditt företag LEI-kod?

Det är som sagt inte obligatoriskt att ha en LEI-kod. Om ditt bolag inte handlar med värdepapper och heller inte planerar att göra det kommer det inte att behövas någon LEI-kod. Det är först när ditt bolag driver någon form av värdepappersrörelse eller om ni använder er av finansiella instrument som syns i börshandel och på liknande marknadsplatser som det blir nödvändigt med denna kod.

Du behöver ingen LEI-kod om:

  • Du är en privatperson som vill handla med aktier och fonder.
  • Driver din verksamhet som enskild näringsidkare eller firma med omsättning på över 3 miljoner kronor per år och inte handlar med derivat. Om du trots detta blir ombedd att ordna med LEI-kod ska du noga undersöka varför för att säkra dig om att det blir rätt.
  • Driver ett bolag och placerar i fonder eller äger värdepapper i en kapitalförsäkring.

Varför vill din börsmäklare att du ska skaffa LEI-kod?

Ibland kan det verka märkligt att bli ombedd om att ordna med LEI-kod när det först inte verkar som att du behöver detta. Men om din bank ber om koden finns det god anledning till detta. Svenska banker är skyldiga att jobba på ett sätt som ger säker och rättvis handel.

Svenska värdepappersinstitut och banker kan inte undvika att rapportera om transaktioner som görs för aktier, derivat och obligationer. Det betyder att de måste ha en LEI-kod för ditt företag för att kunna jobba lagligt.

Om du har frågor omkring varför du måste ha LEI-kod ska du be din bank eller börsmäklare om att förklara!

Hur skaffar du en LEI kod?

Det är enkelt nog att skaffa en LEI-kod som sedan är ditt företags globala ID-nummer. Du kan göra detta från olika webbtjänster som kallas för LOU (Local Operating Units). LOU är godkända av LEI Regulatory Oversight Committe.

Du kan förstås också ansöka om koden direkt via din bank. Men du måste inte vänta på att de öppnar sitt kontor eller kundtjänst då det går lika bra att ordna med koden direkt online via institutionerna som ställer ut LEI-koder.

Utöver dessa institutioner kan du få hjälp av andra aktörer som också samarbetar med LOU och som fullt lagligt kan hjälpa ditt bolag med LEI-kod direkt online. Det viktigaste är att du får en korrekt LEI-kod inte var du får den från.

Viktigt med korrekt LEI-kod

Du kan ta en titt på listan med institutioner som kan ge dig LEI-koder på Global Entity Identifier Foundations hemsida. Utöver att du vill få koden från en laglig leverantör som ger dig en korrekt kod kan det också kännas bra med support och rådgivning när du vill ha det.

Med tanke på detta kan det vara smart att få LEI-koden från en leverantör som också kan svara på frågor via email, chatt eller med telefon. Du ska veta att det finns företag som erbjuder LEI-koder utan att vara certifierade för detta.

Om du får din LEI-kod från en tjänst som inte har certifikat kan det hela fungera. Det finns dock en risk för att det kan bli krångel med koden längre fram. Då har du inte mycket att komma med eftersom du fick koden från en icke-seriös tjänst.

Du ska veta att de som kan ge LEI-koder ska ha certifikat från Registration Agent of the Global Legal Entity Identifier, GLEIF som en LOU som kan företrädas av en så kallad Registration Agent. Det här är ett tryggt val som också kan innebära att du får mer stöd till exempel i form av god kundtjänst och automatiska påminnelser när din LEI-kod är på väg att bli ogiltig.

Hur länge gäller LEI-koden?

När ditt bolag har fått en LEI-kod för handel med värdepapper kommer den att gälla för ett år. När koden har gått ut går det inte längre att handla på finansmarknader för bolagets räkning utan att först skapa en ny LEI-kod.

Det går dock att göra automatiska uppdateringar med tjänster som erbjuder denna funktion. Det betyder att det går att betala för att en ny LEI-kod genereras automatiskt när datum för utgång infaller. Det kan vara en smidig funktion för företag som vill investera i värdepapper under flera års tid.

Hur ser kodsystemet ut för LEI-koder?

En LEI-kod är ett unikt nummer som bara används av ett företag i det globala finansiella systemet där du kan handla med värdepapper för företagets räkning. LEI-nummer har 20 symboler. De fyra första symbolerna är koden för den LOU som ges ut för den unika LEI-koden.

Därefter kommer du att se att:

  • Symbol fem och sex ofta är nollor. De är dessutom samma för alla företag och inte unika som de första fyra. 
  • De tolv symboler som följer är både siffror och bokstäver. Dessa symboler kommer att vara unika för varje bolag.
  • De sista två symbolerna är kontrollnummer.

Behöver en enskild firma LEI-kod?

Om du har en enskild firma och handlar med den i finansiella instrument som inte är derivatinstrument behövs det ingen LEI-kod. Om det är så att din firma handlar med derivatinstrument kan det vara andra regler som gäller i enlighet med Emir-reglerna. Emir gör gällande att det inte bara är så att du som en del av en transaktion måste ha LEI-kod. Även den som är motpart i transaktionen måste ha koden. Det kan vara en anledning till att din börsmäklare säger att det krävs kod trots att du driver enskild firma.

Behövs det LEI-kod för handel med kapitalförsäkring?

Finansinspektionen tycker inte att ett företag måste ha LEI-kod för en kapitalförsäkring. Här ser man istället att det är försäkringsbolaget som fungerar som ägare till de finansiella instrument som finns inom kapitalförsäkringen företaget har. Om det är den här typen av handel ditt företag vill syssla med finns det alltså ingen anledning till LEI-kod.

Du kan bes om LEI-kod trots att du inte planerar affärer

Det finns situationer då du kan bli ombedd av ditt depåinstitut att ordna med LEI-kod trots att du inte planerar några affärer med värdepapper under kommande månader. Om du har värdepapper på depå finns det alltid en möjlighet till att du kan vill genomföra värdepappersaffärer. Det är i sig tillräckligt för att ditt depåinstitut kan se ett behov av koden. Helt enkelt för kommande transaktioner.

Vad kostar LEI-kod?

Priset för LEI-kod beror lite på var du kommer att få den. En vanlig svensk bank kommer att ta en avgift per år för koden. Under det första året kan avgiften ligga på mellan 500 och 1500 kronor. Därefter är det vanligt att avgiften blir lägre per år.

Du får betala en årsavgift för att banken ska underhålla och uppdatera koden som du behöver för att fortsätta handla med värdepapper i bolagets namn. Om du väljer en automatisk tjänst kanske det blir lite billigare.

Hur snabbt kan jag ha ett LEI-nummer?

Det här beror också på den tjänst som du väljer. En vanlig svensk bank kan ta en vecka på sig. Om du beställer LEI-kod mot slutet av veckan kan det bli mer eftersom banken inte kommer att räkna in helgen som arbetsdagar. Räkna med omkring 5 dagar för att få din kod. Be om information om hur lång tid det kommer att ta när du beställer.