[Guide] Investera i platina – Allt du behöver veta om platina

Bland ädelmetallerna finner vi platina som är sällsynt och därmed också dyrare än guld. Platinan utvanns i början i Ryssland men idag är det Sydafrika som står bakom majoriteten av den platina som finns i världen.

Platinan finns bland annat i dyrbara smycken som är av särskilt intresse för allergiker som kanske inte ens kan ha på sig örhängen av guld. Materialet är också viktigt inom bilindustrin då det ingår i bilars katalysatorer. Platina klarar sig mot korrosion på ett utmärkt vis och därför används den ofta i kretsar.

Idag kan du investera i platina på flera olika sätt via fonder. Det går givetvis att köpa platina rent fysiskt men det här är ganska ovanligt om du inte är ute efter att köpa smycken av ren platina förstås.

Vad är platina?

Platina är liksom guld ett grundämne. Det klassas som ädelmetall och har atomnumret 78 i periodiska systemet. Den kemiska beteckningen för platina är Pt. På engelska heter platina platinum och det namnet kan du stöta på då du vill investera i platina.

Färgen på metallen är silvervit och efterfrågas ofta i smycken av de som inte kan bära silver på grund av allergi. Dessutom anses platinan vara särskilt lyxig och det är också något som påverkar efterfrågan inom smyckeindustrin.

Efterfrågan inom bilindustrin är stor och metallen förkommer också inom vår verktygsindustri. Vi skulle kunna tro att merparten av denna ädelmetall används inom smyckestillverkning men så är det faktiskt inte. Den största delen finns i våra bilars katalysatorer. Omkring hälften av all platina som utvinns kommer till sist att finnas i bilens avgasreningssystem.

Platina är mjuk och enkel att forma men den har en bättre motståndskraft är guld och silver. På senare tid har det dykt upp nya användningsområden för denna ädelmetall. Man har till exempel börjat inkludera platina i behandling av cancer.

Varför är platinan så dyr?

Det är stor skillnad på pris när du ser på platina och guld, men varför är det så? Det finns flera sker som påverkar platinapriset. Några som du bör känna till är:

  • Metallen är sällsynt. Utöver Sydafrika och Ryssland är det bara känt att den har funnits på några få platser i Kanada.
  • Hållbarheten är imponerande och också något som driver upp priset.
  • Efterfrågan är stor från flera olika industrier och det gör också att priset går upp.
  • Att industrin kräver denna ädelmetall gör att den stadigt håller sitt pris.

Samtidigt som vi kan se att priset för platina stadigt ligger på en hög nivå av olika skäl ska du inte blanda ihop detta med säkerhet. Guld anses vara en säkrare investering. Om du tror att du kommer att kunna sälja din platina i rätt ögonblick kan det förstås vara så att du tjänar mer på denna investering än vad du hade gjort med guld.

Fyra fonder för investering i platina

Det vanligaste är att handla med platina i börshandlare fonder så kallade ETFer. Det går att handla med platina i vanliga fonder men också med terminskontrakt. Detta är dock inga investeringsråd så gör alltid din egna analys.

Här är fyra mycket vanliga sätt att investera i platina:

UBS ETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (NYSEARCA: PTM)

Det här är en fond med terminskontrakt som passar dig som vill minimera contango effekterna. Det vill säga undvika effekterna av att terminspriset för platina blir högre än vad marknaden har förväntat sig. Fonden är ganska liten och har en skillnad mellan köp-säljkurs på 0,9%.

UBS ETRACS CMCI följer UBS Bloomberg CMCI Platinum Total Return Indes som är ett subindes för UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Indes. Den fokuserar på underliggande terminskontrakt med löptid på tre månader.

Risken för negativa effekter av contango minskas genom att fonden har terminskontrakt som går ut vid olika datum. PTM förvaltningskostnad är satt till 0,65%. Du bör vara uppmärksam om att det här inte är aktier. Du investerar i grund och botten i ett skuldebrev och det innebär en kreditrisk.

EFT Securities Physical Platinum Shares ETF (NYSEARCA: PPLT)

Om du är ute efter att handla direkt med fysisk platina och inte är intresserad av terminskontrakt kan du se närmre på detta alternativ. Den har funnits sedan 2010 då ETF Securities lanserade fonden. Det här är nästan som att köpa fysisk platina.

Fonden äger faktiska tackor med platina som ligger i säkra valv i Zürich och London. Fondens pris styrs av hur spotpriset på platina utvecklas. Dessutom kommer kostnader för lagring att spela in i priset du får.

Det finns utomstående organisationer som kommer in för inspektion i fondens val två gånger per år. Det ska också sägas att det här är en av de allra största börshandlare fonderna inom platinasegmentet. 

I och med att den är så pass stor med tillgångar för omkring 400 MUSD ligger kostnaden för förvaltning ganska lågt. Här ska du dock vara medveten om att det inte kommer att bli tal om någon direktavkastning. Det beror på att fonden enbart äger platina i form av tackor.

iPath Bloomberg Platinum Sub-Index Total Return ETN (NYSEARCA: PGM)

Här kan du återigen investera i terminskontrakt för platina. Handelsvolymen i fonden ligger på omkring 20 000 USD per dag. Det är lite och gör denna fond till den som kan anses vara minst likvid inom platinasegmentet.

Den här platina-fonden följer Bloomberg Palatinum Sub-Index Total Return och tanken är att den ska spegla avkastning på hävstångsinvestering på terminskontakt för platina. Till detta kommer räntan på de kontanta säkerheter som finns i form av amerikanska statsskuldsväxlar.

First Trust ISE Global Platinum ETF (NASDAQ: PLTM)

Om du vill investera i platina via aktiebaserad ETF är det här ett mycket bra val. Den här fonden har tillgångar på omkring 4,5 MUSD och handelsvolymen ligger i snitt på 85 000 USD. Spreaden är ganska bred med genomsnittlig skillnad på köp-säljkurs på 1,3%.

Fonden speglar det totala resultatet av de bestånd som företag inom platinaindustrin har. Det vill säga den samlade bilden av de företag som är aktiva inom att utvinna platina såväl som att sälja metallen. Bland fondens innehav finner vi bland annat Johnson Matthey, Impala Platinum Holdings, Stillwater Mining Company och Aquarius Platinum.

Driftskostnaden på 0,7% är ganska låg och samtidigt har denna fond en fin utdelning på 3,9%. 

Vad kostar platina som investering?

Vi har redan sett lite på vad som påverkar priset på platina och det är viktigt att du undersöker vad platina kostar just nu för att få en korrekt bild av priset. Beroende på världsmarknadspriset kommer du att få ett visst pris.

Något som vi måste beakta är att den största delen av platina utvinns i Sydafrika. På grund av detta kommer Sydafrikas börsvolatilitet att påverka platinapriset. Hösten 2020 var priset på platina cirka 262 900 kronor eller 30 560 USD. Du kan ganska enkelt finna kalkylator online som visar dig dagens pris.

Hur har priset på platina utvecklats?

Platina har ett pris som är mycket mer volatilt än till exempel guldpriset. När en högkonjunktur är på gång går platinapriset upp. När det blir oroligt i världsekonomin sjunker platinapriset. Vi kan också se att bilindustrins utveckling direkt påverkar platinaprisets utveckling.

När det inte går bra för bilindustrin påverkar det utvecklingen av priset på ädelmetallen som används så flitigt inom denna industri. Detta har vi sett under finanskriser. När det säljs mindre bilar kommer också priset på platina att sjunka. Historiskt sett har den här typen av kriser inneburit en sänkning på över 50% av platinapriset!

Efter den senaste finanskrisen gick platinapriset stadigt uppåt. Det här berodde på att många stora investerare lade mer krut på ädelmetaller. ETF Securities gick ut med att investeringar hos dem skulle backas upp av fysisk platina och det fick också effekt.

Många såg en utveckling där priset på platina skulle fortsätta att gå upp och det ledde till fysisk lagring av metallen. Tanken var att lanseringen av ETF skulle leda till en brist på råvaran och därmed också en prisstegring.

Högsta och lägsta platinapris

Om vi ser tillbaka på platinaprisets utveckling under senare år kan vi se att det högsta priset var år 2008 i början av mars. Då kostade ett kg platina 629 555 kronor. Bottenpriset var år 1999 då man i slutet av juli fick betala 95 152 kronor för ett kg platina.

Bör du köpa fysisk platina?

Under flera års tid har platinan haft ett pris som många experter menar ligger långt under vad det borde vara. Det har gett flera investerare anledning att investera i fysisk platina med hoppet om att priset kommer att gå upp.

Priset har som sagt påverkats av det faktum att efterfrågan är större än utbudet. Det tillverkas inte mer än omkring 250 ton platina per år i världen men efterfrågan från industrier är större än så.

Med detta sagt är det dock inte rekommenderat att investera stort i fysisk platina. Det beror bland annat på att likviditeten kan ses som ett problem med platinan som en fysisk investeringsprodukt.

Det är inte svårt för dig att köpa platina. Men när du väl vill sälja den är det inte säkert att det går olika enkelt. Om du ska investera i platina kan det vara klokare att göra det via fonder. Det kan ge en vinst på kort sikt.

Om du tänker dig att investera i ädelmetallen på längre sikt är tipset att du sätter dig in i aktier i de bolag som producerar ädelmetaller. Det kan vara ett sätt att få lite mer inflytande och att göra smarta investeringar över flera års tid.

Ska du investera i platina eller guld?

När valet står mellan platina eller guld är det förstås så att det handlar om två metaller som inte har samma värde. Platina är dyrare men om vi ser på prisutveckling ligger ädelmetallerna ganska nära varandra.

Utbudet av platina är mindre än guld och det bör du förstås också vara medveten om. Ett vanligt tips är att investera i guld i första hand men att inte utesluta platina om du har budget även för denna ädelmetall som en del av din portfölj.

Är det smart att satsa enbart på platina?

Det blir samma svar här som på frågan om det är värt att investera i guld och silver. Att ha med ädelmetaller som en del av en väl spridd korg är inte dumt. Platinan är av intresse men du bör vara medveten om att det finns risker med en så volatil ädelmetall.

Om du satsar alla kort på platinan kan det rentav anses vara dumdristigt. Betänk också hur du investerar. Mer kunskap om de olika typerna av fonder som finns att investera i vad gäller platinan är ett måste för dig som funderar på att inkludera denna metall som en del av dina investeringar.