[Guide] Investera i palladium – Allt du behöver veta om palladium

Palladium är en ädelmetall som är ganska lik platina. Den används framförallt inom bilindustrin och för tillverkning av smycken. Den här ädelmetallen ses som en intressant investering då den erbjuder många fina fördelar såväl som säkerhet mot inflation.

Det finns flera goda skäl till att lägga till ädelmetaller i en portfölj. Med tanke på att palladium kan tänkas vara svårare att få tag på under kommande år kan det här vara ett bra val som investering. Minskat utbud leder normalt sett till högre priser då efterfrågan fortsätter att vara stor.

Ska du investera i palladium? Läs vidare och lär dig mer om palladium för att fatta ett klokt beslut…

Vad är palladium och hur används det?

Palladium ingår i samma metallgrupp som platina och har många egenskaper som påminner om platina.  Palladium betecknas som Pd och har nummer 46 i det periodiska systemet. Den här ädelmetallen bryts framförallt i Sydafrika och i Ryssland. Den största produktionen finns i Sydafrika.

I Ryssland finns det ett statsägt lager av palladium. Hur stort detta lager är vet ingen eftersom det är en statshemlighet. Denna ädelmetall är starkt efterfrågad inom bilindustrin men också inom kem- och elektronikindustrin. Metallen förekommer också inom tandindustrin.

Det blir allt vanligare att man inom bilindustrin väljer palladium istället för platina i bilars katalysatorer. Över hälften av konsumtionen av palladium sker inom bilindustrin i detta syfte.

Fördelar och nackdelar med att investera i palladium

Det går att investera i fysiskt palladium med mynt och tackor. Utöver detta kan du också investera i fonder med terminskontrakt där det kan finnas ett fysiskt ägande av palladium i botten.

Äga palladium som tackor

Det går att köpa palladium i fysisk form som tackor. Det här är en metod som ger dig ett fördelaktigt pris. Du lär få det lägsta priset per gram om du köper tackor. Ska du förvara tackorna på särskild plats är det också enklare då tackor inte tar upp särskilt mycket utrymme.

Tackor med palladium kan ge dig en smart investering på lång sikt. Palladium har visat sig hålla sitt värde på ett bra sätt. Det betyder att du med tackor kan ha en viss säkerhet då det blir oro på den ekonomiska marknaden.

Några nackdelar med palladium tackor:

 • Det finns risk för stöld.
 • Det kan vara svårt att sälja fysiskt palladium.
 • Ska du sälja palladium kanske du måste göra en officiell analys av metallen för att en köpare ska vara intresserad.
 • Du får ingen ränta eller utdelning när du äger palladium tackor.

Köpa palladium som mynt

Det finns palladium-mynt som tillverkas i USA och Kanada samt några andra länder. Det här är vackra mynt som inte tar stor plats. Du kan sälja ett mynt av palladium över hela världen. Det är enkelt att ta med sig och faktiskt också att gömma.

Palladium mynt ses som en god säkerhet när det råder volatilitet på aktiemarknaden. När det går trögt för aktier kan mynt av palladium fortfarande gå bra. Dessutom går det ju inte att hacka sig in i och stjäla fysiska mynt som du förvarar på valfri plats.

Nackdelar med palladium mynt:

 • Det är dyrare att tillverka mynt så priset per gram palladium går upp.
 • Mynten är sårbara för stöld. Om någon kommer åt mynt och stjäl dessa kan det döljas bättre än till exempel stöld av större tackor.
 • Du får ingen ränta eller utdelning då du äger mynt av palladium.

Köpa palladium med termin-kontrakt

Du behöver inte köpa fysiskt palladium. Det går också att investera i fonder med så kallade terminskontrakt. Kontraktet är ett avtal mellan den som köper och den som säljer. Den som köper går med på att köpa palladium till det pris som sätts upp och i enlighet med ett bestämt datum, därav namnet terminskontrakt.

När du köper ett palladium-avtal betalar du ett visst belopp dagen du köper och sedan det resterande beloppet den dag som satts som slutdatum. Det här är smidigt för du måste inte förvara ditt kontrakt på ett särskilt ställe. Det blir inte som med mynt och tackor som du måste ha säker förvaring för.

Nackdelen med terminskontrakt för palladium:

 • Det finns risk för förluster på en marknad som är ganska flyktig.
 • Med den här typen av investering kommer du att satsa på resultat längre fram. Det betyder att du betalar mer när köpet går igenom.
 • Du kommer inte att ha några fysiska mynt eller tackor i din ägo.

Palladium aktier och fonder

Det finns också palladium-aktier som är börsnoterade och som ger en intressant väg till investering i palladium. Det här är ju en indirekt investering. Du kommer inte att äga själva ädelmetallen utan snarare en del i verksamheter som jobbar med den.

Låt oss säga att du köper aktier i ett gruvföretag som utvinner palladium och som sedan hittar ännu mer kan det vara en fantastisk investering. Du kommer då att tjäna mer på palladium än om du hade köpt mynt eller tackor. 

Du bör dock vara medveten om att det här är en annan typ av investering. När värdet på palladium som tillgång går upp betyder det inte att värdet på dina aktier i en gruva också kommer att göra det.

Med en fond kan du investera i flera olika verksamheter samtidigt. Du sprider din investering över flera aktier kan man säga. Det här är smart om du vill minska volatiliteten i din portfölj då du bara äger några få aktier.

Notera att en samling med aktier inom palladium-segmentet kan innebära en mycket mindre vinst än om du hade investerar i fysiskt palladium.

Hur mycket kostar palladium?

Ett kg palladium kommer att kosta omkring 600 000 kronor men priset påverkas av flera faktorer. År 2020 ligger priset på 1 kg palladium på cirka 645 000 kronor. Priset kan också anges per gram. Du kan få ett pris för ett mynt såväl som för en tacka.

Det gäller att se på renheten när du köper fysiskt palladium. Om du köper en palladium-tacka med en renhet på 999,5 får du räkna med ett pris på omkring 550-600 kronor per gram. Det här beror givetvis på när du köper, vad dollarn står i och hur efterfrågan på palladium ser ut.

Vad avgör priset?

Det finns som sagt flera saker som kan påverka priset på palladium. Några viktiga faktorer att vara medveten om när du ska köpa palladium är:

 • Efterfrågan – Större efterfrågan kan leda till att priset stiger. Särskilt när det inte tillverkas mer palladium samtidigt.
 • Andra ädelmetaller – Det finns de som menar att priset på palladium också kommer att påverkas av priset på andra ädelmetaller som guld.
 • Industrin – I och med att bilindustrin har ett så stort behov av palladium är deras efterfrågan särskilt viktig att se på. När det tillverkas fler bilar behövs det mer palladium. Länder som industrialiseras kan också vara en faktor att beakta just vad gäller efterfrågan från industrin. Om ett land plötsligt vill ha palladium på grund av industrialisering kan det påverka priset i hela världen.
 • Leveranserna – Hur mycket palladium finns det i världen? Hur mycket har Ryssland i sin reserv? Det här är faktorer som också kan vara med och påverka det aktuella palladium priset.
 • Bilmarknaden – I och med att det finns ett så tydligt samband mellan biltillverkning och palladium är det viktigt att hålla ett öga på vad som händer med bilmarknaden för att förstå hur detta kan påverka priset på palladium.

Hur har prisutvecklingen för palladium sett ut?

När du läser nyheter om utvecklingen av palladium priset ser du att det gång på gång talas om rekord. Under senare år har priset stigit. Att priset har stegrats så kraftigt beror bland annat på oro om att det skulle bli mindre produktion i Sydafrika såväl som att efterfrågan bara tycks öka.

Det finns ett samband mellan miljöfrågor och utsläppskrav och efterfrågan på palladium. Det är något som har påverkat priset på palladium så att det har gått kraftigt uppåt under slutet av 2010-talet. 

Under senare år har det kommit flera varningar om att det kan bli en vändning som kommer plötsligt. Att räntan har legat lågt runtom i världen har lett till att fler vill äga fysiska tillgångar. Det har i sin tur lett till ett omvänt förhållande för räntor då investerare inte är så intresserade av att äga råvaror som inte genererar avkastning när obligationer kan ge en bättre avkastning då räntor stiger.

Mellan januari 2016 och 2019 var det fråga om en fyrfaldig prisökning på palladium. Även om många är eniga om att trenden fortsatt går uppåt kan det tänkas att priset kan ändras snabbt och plötsligt under kommande år.

Ska du köpa fysiskt palladium?

Med palladium är det lite som med guld och platina. Om du vill ha en portfölj med god spridning är det inte dumt att ta med ädelmetaller. Om du ska köpa fysiskt palladium beror givetvis också på var och hur du ska förvara det. 

Att äga några mynt eller tackor kan ses som en smart investering på lång sikt. Kanske också ett sätt att ge barn och barnbarn ett trevligt arv. Men om du vill investera med tanke på kortare tidsintervall kan det vara bättre att se närmre på aktier och fonder för palladium.

Om du ska sälja palladium

När du ska sälja ditt palladium är det viktigt att du går till väga på rätt sätt. Online kan du hitta återförsäljare av palladium som även kan köpa ditt. Se alltid till att du säljer till en seriös part med gott rykte.

När du köper palladium ska du alltid betänka hur du vill spara med ädelmetallen. Ha en plan för när du kan tänkas vilja sälja. Då är du bättre med på noterna då priserna kanske stiger kraftigt och du får en öppning för att tjäna fint på det palladium som du har köpt.

Se också på vad som händer mer priset just nu. Innan du säljer är det viktigt att ta reda på hur utvecklingen kan tänkas bli. Om det är så att priset har nått en topp kan det vara klokt att slå till. Särskilt om det är så att ädelmetallen tycks stå inför en priskrasch. Här gäller det att ha lite fingertoppskänsla men också att följa med i utvecklingen.

Tänk också på att ditt palladium kan fungera som en slags säkring för dig mot björnmarknader för aktier. När aktier dalar är det inte ovanligt att palladium-priset går upp. Håll ett öga på vad som händer med aktiemarknaden för att fatta rätt beslut om när och om du ska sälja ditt palladium.

Sist men inte minst ska det också sägas att du verkligen inte behöver stressa med att sälja palladium. Många väljer att hålla ädelmetallen i sin ägo länge och helt ignorera det som händer på marknaden. Detta med tanken om att palladium ändå kan förutsättas hålla ett stadigt pris över en längre tidsperiod.