[Guide] Investera i lån och sprid dina risker 2024

Det var länge så att enbart banker kunde tjäna pengar på att låna ut pengar. Idag ser det annorlunda ut. Du kan investera dina pengar i lån till privatpersoner och företag. Det innebär i praktiken att du sätter in dina pengar på ett konto som sedan används för att ge lån. Din avkastning blir återbetalningar med ränta minus den avgift som tjänsten som för samman långivare med låntagare tar ut.

Borde du investera i lån? Om du har minst 10 000 kronor kan det här absolut vara ett alternativ för dig. Men var väl medveten om att lån inte är utan risk. Även om det görs noggranna kontroller av kreditvärdighet kan saker och ting förändras. Det är samma sak som med aktier där värdet på investeringen kan påverkas plötsligt av händelser i världen.

Nu ska vi se lite närmre på den typ av lån som du kan investera i. Om du vill ha en god riskspridning i din aktieportfölj kan det finnas goda anledningar att ta med investeringen i lån.

Investera i lån med P2P- och Crowd Lending

Det finns lite olika sätt att investera i lån och huvudsakligen rör det sig om att investera i privatlån eller i företagslån, eller både och. Även inom låninvesteringar kan du skapa en korg där du sprider dina risker med olika typer av lån.

P2P – Peer to Peer lån

När det gäller P2P handlar det om att investera i privatlån. Det vill säga att du investerar dina pengar i en plattform som är till för att ge privatpersoner lån. Det här är en lösning som ger fördelar både till dig som investerar och till den som lånar pengar.

Den som lånar pengar kan få lägre ränta för lånet än vad som hade varit möjligt via en traditionell bank. Samtidigt kan du som lånar ut pengar får större avkastning. Detta blir möjligt tack vare den moderna tekniken som minimerar de händer som krävs för att hantera lånprocessen.

Plattformen som erbjuder P2P lån investeringar kommer givetvis att ta ut någon form av avgift för tjänsten. Både av dig som investerar och av den som lånar. Men trots denna avgift kan P2P-lån bli mycket billigare och ge dig som lånar ut mycket mer.

Crowd Funding och Crowd Lending

Det finns också något som kallas för Crowd Lending eller Crowd Funding och som gör det möjligt att förse företag med det kapital de behöver för att drivas vidare. Företagslån är inte alltid så lätta att få och de kan bli mycket dyra. Med Crowd-lösningarna kan verksamheter komma vidare.

Crowd Funding är inte lån

Det som kallas för Crowd Funding är ofta donationer som du kan ge utan krav om mer än ett tack till projekt. Du donerar helt enkelt pengar till företag som du tror på för att du har ett intresse av att hjälpa till.

Det går också att välja Crowd Funding med någon form av belöning där du kanske får en produkt som present för att du var med och hjälpte till. När Crowd Funding är equity based innebär det att du köper aktier i ett företag via en plattform online. Då hjälper du också till men det är inte längre enbart tal om en donation eftersom det ger dig ett ägande i bolaget.

Crowd Lending är som namnet avslöjar en form av lån som du som privatperson kan ge till företag. Då kommer du att erbjuda dina pengar mot att du får ränta på de. Det här liksom med P2P lån via en digital plattform vilket drar ner kostnaderna för processen.

Den stora skillnaden mellan Crowd Funding med aktieinnehav och Crowd Lending är hur fort du ser avkastning. Med aktier kan utdelningen komma längre fram i framtiden. När du ger lån till företag kan du få regelbundna utbetalningar i form av ränta.

Crowd Funding har inget tak för hur mycket du kan vinna på dina aktier. Samtidigt är risken högre då du givetvis kan förlora hela din investering om verksamheten inte lyckas. När du väljer Crowd Lending sker detta med någon form av säkerhet såväl som med borgen. Det betyder att du har rättigheter att få dina pengar tillbaka samt den ränta som ni kommit överens om.

Vad kan du tjäna på låninvesteringar?

Vilken avkastning du kommer att få med din investering i lån beror en hel del på hur mycket du investerar och hur löptiden för lånet ser ut. Om du investerar i privatlån kan du förvänta dig mellan 2,5 till 8 procents avkastning på dina pengar.

Beroende på plattform ka du också påverka hur du investerar och sprider din insats över olika lån med olika löptid. Det går också att välja om du vill ha regelbundna utbetalningar av räntepengarna eller om du vill vänta med att ta ut dessa.

Vissa tjänster gör det också möjligt att ha ett automatiskt system där dina intäkter kommer att användas för att investeras i nya lån. På så vis kan din investering öka och då kanske du på längre sikt kan få en större avkastning.

Risker med att investera i lån

Det är klart att det finns risker med att investera i lån. Om det inte hade funnits några risker hade det ju inte varit så dyrt att låna pengar från banker. Som privatperson ska du dock inte behöva ta en enorm risk när du lånar ut dina pengar via en seriös plattform online.

Seriösa tjänster minskar risker med:

 • Kreditupplysning – Dina pengar kommer inte att gå till lån till personer och företag som inte kan förväntas klara av återbetalning. Kreditupplysning görs med UC och dessutom kan andra undersökningar utföras för att säkra att den som lånar kommer att betala tillbaka.
 • Säkerhet – Det kommer att finnas någon form av säkerhet så att du inte riskerar att förlora allt om ett företag eller en person som lånat går i konkurs. Vissa tjänster har skapat en särskild buffert för detta för att öka investerarnas trygghet.
 • Noggrann ID-kontroll – Idag är det inte svårt att ta reda på vem den som lånar ut är och samma sak med den som lånar. De bästa plattformarna online för investeringar i lån jobbar med BankID och är mycket noga med att se till att verifiera identiteter för att undvika penningtvätt.

Fördelar och nackdelar jämfört med aktieinvesteringar

Det finns både fördelar och nackdelar med att investera i lån. Det är inte alltid så att det här är bättre än att till exempel investera i aktier. Det ena utesluter verkligen inte det andra men se till att du är väl medveten om både fördelar och nackdelar med att investera i privatlån och företagslån.

Fördelarna är:

 • Hög ränta – Det kan bli tal om en ränta som är mycket högre än den du fått via ett sparkonto. Vissa aktier kan förstås också ge hög utdelning men du kommer ju inte att veta exakt hur mycket det blir som då du har en satt ränta från start.
 • Snabbare avkastning – I och med att du kan få utbetalningar varje månad kommer du att få snabbare avkastning än med aktier som du kanske får avkastning för en eller två gånger per år.
 • Du låser inte pengarna – Med snabba och regelbundna utbetalningar är dina pengar inte låsta. Du kan fortsätta med fler investeringar eller plocka ut den avkastning du får varje månad.
 • Tryggheten – Du kan sprida dina pengar över många lån även med en mindre investering. På så vis tar du ner risken för kreditförlust. Det här kan ses som tryggare än om du till exempel sparar i fonder. Risken för att gå med förlust är minimal och det kan vi inte säga om aktier och fonder.

Nackdelarna är:

 • Kostnaden för investeringen – Du kommer att få betala avgift till bolaget som driver plattformen där du kan investera i lån. Om den här avgiften är en procent av det du lånar ut samt avgift för kreditförluster kan kostnaderna bli mycket högre än du först tänkt.
 • Skatten på avkastning – Din avkastning kommer att beskattas med 30% i vinstskatt. Det är mycket mer än vad som gäller för fonder där du kan landa på 0,46% skatt med ett investeringssparkonto.
 • Bindningstiden för lån – Vi får inte glömma bort att lån har en bindningstid. Du kan inte sälja din investering för att få ut pengarna på en gång så som du kan göra med aktier som du inte längre vill äga.
 • Risker med pengarna på kontot – Du ska också vara medveten om att du med största sannolikhet inte får någon insättningsgaranti. Om bolaget som ordnar med plattformen går i konkurs är din insättning förlorad. Se om företaget som sköter plattformen har en kreditförlustfond som kan täcka för den här typen av situationer.
 • Plattformen kan gå i konkurs – Om bolaget som driver plattformen för investeringarna går i konkurs kan det vara svårt att få tillbaka pengarna du har investerat. Det finns ju då ingen kvar som kan driva in lånen som skapats via plattformen. Vissa bolag, som Lendify, har lösningar för detta med en backup som kan ta över detta arbete om de skulle gå i konkurs.

Sprid dina risker med låninvesteringar

Många experter ger rådet att sprida risker med låninvesteringar. Det här är trots allt ett ganska säkert sätt att spara och få pengar att växa på. Vid sidan om dina vanliga aktieinvesteringar kan du lägga en viss del av dina sparpengar på en bra plattform för låninvestering. 

Om du gör på rätt sätt kan detta sparande ganska snabbt leda till fin avkastning och ett förlopp där du tjänar mer på att investera i nya lån helt automatiskt. Du bör förstås tänka på att investeringar i lån alltid kommer att innebära en risk.

För att sprida riskerna bör du också välja en tjänst där du kan sprida dina investeringar i många olika lån. Glöm inte heller bort att variera löptider för att minska risken med din investering. Om du väljer en seriös svensk plattform som jobbar med noggranna kreditupplysningar minimerar du risken.

Möjliga svenska plattformar för investeringar i lån

Vilka plattformar kan vara av intresse för dig som vill investera i lån? Det finns flera. Några exempel är:

Lendify – Lendify är kända som kreditgivare och har länge hjälpt privatpersoner med lån som vanliga banken kanske hade sagt nej till. Numera driver de också en plattform där du kan investera i lån. Deras tjänst är mycket säker och transparent. Det finns backup om låntagare inte skulle betala tillbaka såväl som om Lendify själva skulle gå i konkurs.

Med Lendify kan du förvänta dig en avkastning på omkring 5% för en insättning på 500 kronor.

Brocc – Brocc är en annan svensk tjänst som gör det möjligt för privatpersoner och företag att investera i lån till privatpersoner. Tjänsten är enkel att använda sig av och finns direkt online via dator eller mobil.

Med Brocc kan du förvänta dig en avkastning på omkring 6% för en insättning på 10 000 kronor.

Savelend – Savelend har fördelen att de erbjuder lite kortare löptid på lån än Brocc och Lendify. Dessutom ställer de lägre krav på de som får låna. Det är en större risk för dig men ökar möjligheterna till lån att investera i. Savelend kan också hjälpa dig att investera i företagslån, inkassoportföljer och factoring.

Med Savelend kan du förvänta dig en avkastning på omkring 5% för en insättning på 500 kronor.

Mintos – Om du vill använda dig av en utländsk sajt kan du se närmre på Mintos som kan ge dig en avkastning på omkring 10%. Det här är en seriös sajt men det innebär givetvis en större risk att göra investeringen utomlands. De svenska tjänsterna har svensk support och avtalen är på språket du känner dig bekväm med.