[Guide] Lär dig att investera företagets pengar 2024

När ditt företag går med vinst är det inte säkert att det är bästa läget för aktieutdelning (eller annan typ av utdelning och ersättning) till dig och eventuella kompanjoner. Samtidigt kan det kännas frustrerande att det ligger pengar på ett företagskonto med 0 procent i ränta. En rekommenderad lösning är att få dessa pengar att växa genom att investera företagets pengar.

Du kan investera företagets pengar på flera sätt. Det här fungerar i likhet med privata investeringar med skillnaden att de vinster du gör givetvis i första hand går tillbaka till företagets kassa. I förlängningen är det du och andra som har andelar i bolaget som drar nytta av detta.

Är det så att du är en av de som letar sätt att investera företagets pengar så är det här den perfekta artikeln för dig. Vi kommer nämligen att gå igenom allt du behöver veta för att komma igång med just detta – så att företagets pengar kan placeras i aktier och andra värdepapper.

Bör du investera företagets pengar?

Den här frågan ska du ha ett ordentligt svar på innan du börjar se på aktier, fonder, fondrobotar och andra projekt att investera företagets pengar i. Du vill helt enkelt inte placera företagets pengar och först därefter inse att det kanske inte var så bra att placera pengarna på överhuvudtaget.

Till att börja med är det givetvis viktigt att det finns likvida medel för investeringen. Men det ska även vara pengar som inte behövs i den dagliga verksamheten så att företaget inte är beroende av att investeringen går bra.

Utöver detta ska du fundera lite på:

  • Kan det vara bättre att dela ut pengarna till ägarna istället för att investera dem genom företaget? Se på skattesatser för detta för att fatta ett klokt beslut.
  • Kan företaget behöva pengarna som finns på kontot inom kort? Man bör nämligen inte investera pengar som kanske kan behövas inom en snar framtid om det finns risk att investeringen går riktigt dåligt under den tiden.
  • Hur företagets affärsplan ser ut och vad som kan behövas inom kommande månader.
  • När du kan tänkas vilja ta ut vinster från företaget för att det ska vara skattemässigt klokt.

Summan av kardemumman är att du behöver vara helt klar med vad din plan för verksamheten är. Det är först när du är säker på detta som du vet hur mycket av det överskott som finns idag som du kan investera för att få avkastning på pengarna.

Värdepappersgraf

Hur kan du investera företagets pengar?

Det finns en rad olika alternativ för investeringar av företagspengar. Du har allt från enstaka aktier och fonder till investeringar i lån och andra typer av alternativa investeringar att välja mellan. Kanske vill du sprida din investering på en eller flera fonder med olika risknivå?

Här är några av de populäraste alternativen för investeringar för företag:

Aktier och fonder

Precis som privatpersoner kan företag investera i aktier och fonder. Det här gör du enklast via en börsmäklare som du finner online. Aktier i stabila bolag kan ge årlig utdelning som får pengarna att växa. Mycket bättre än om de ligger under samma tid på ett konto med noll ränta.

Det går att öppna aktiedepå i företagets namn. Aktier anses vara ganska riskfyllda och det kan vara klokt att välja en fond som ger en god riskspridning. Som regel är det bäst om du har ett personligt intresse av börsen och de företag som du investerar i. Då blir det lättare att fatta genomtänkta beslut.

Det går givetvis att få hjälp av en börsmäklare som kan fatta beslut åt dig. Det här kommer inte att eliminera risken. Å andra sidan är aktier en möjlighet till ganska stora vinster. Det kan också vara något som gör det lite extra kul att ändå ta en risk med företagets överskottspengar.

Lån och krediter (P2P-lån)

Det går också att hjälpa privatpersoner och företag med lån. P2P-lån är just till privatpersoner och dessa tjänar du på genom att få ränteutbetalning månadsvis eller vid valda datum. Crowd lån är en annan form av låninvestering där du hjälper företag med pengar.

Att låna ut pengarna som annars bara hade suttit på ett konto och inte vuxit kan vara klokt. Det är dock viktigt att du tänker på riskerna som detta innebär. Du bör välja en stabil och trygg tjänst som har försäkringar i det fall att den som lånar inte betalar tillbaka.

Se också över att lånen bara ges till seriösa personer och företag som kan förväntas betala tillbaka som planerat. Att låna ut företagets kapital till andra kan kännas väldigt bra. Inte bara för att du på detta sätt får pengarna att växa. Det kan ju också upplevas som att ni som företag gör något vettigt då ni med ert kapital hjälper andra att ta sig framåt.

P2P-lån kan ses som ett smart sätt att investera företagspengar på. Det är en investering som inte påverkas av hur börsen går, och vanligtvis är den riskjusterade avkastningen relativt bra av den här anledningen. Så länge låntagarna betalar lånets ränta och amortering så är det en hyfsat stabil investeringstyp.

Fastigheter

Det går att investera i fastigheter på flera sätt. Om ni har ett så pass stort kapital att ni skulle kunna köpa en fastighet kan det vara en möjlighet. Inkomsten kommer då att komma via hyror för bostäder eller kontor.

Nu ska det sägas att det kan vara ganska mycket arbete med att köpa en fastighet och driva den. Det krävs underhåll och ständig kontakt med de som hyr. Den här typen av investering skapar flera jobb och det kanske inte riktigt är tanken med att investera företagets pengar för att hamna i den situationen.

Då kan det vara enklare att investera på börsen i fastighetsbolag. Detta innebär inte att ni blir ansvariga för de fastigheter som ni investerar i. Dessutom går det ju att investera i byggbolag som också är tätt relaterade till fastighetsbranschen.

Investeringar i fastigheter och tomter som är direkt kopplade till er verksamhet kan också vara en möjlighet. Här kan det kännas extra spännande att sätta in pengarna i fastigheter som tids nog kan få stor betydelse för verksamheten.

Fondrobotar

Om ett visst intresse för aktier och fonder finns men tiden är knapp kan fondrobotar rekommenderas. Med en fondrobot kan du göra en säker investering av företagets pengar. Du kan själv välja risknivå och se till att det blir en portfölj med god riskspridning.

Det fina med fondrobotar är att de till minimal avgift tar hand om investeringen. De ser över den och kommer att ändra om när det behövs för att du ska tjäna maximalt på detta. Du behöver inte själv gå in och göra justeringar och det är ju guld värt när du har ett bolag att sköta.

Många av tjänsterna som erbjuder den här typen av automatisk investering gör det möjligt att välja risknivå på ett smart sätt. Det går att skräddarsy investeringen vilket är ett plus när du inte själv har tiden att sätta dig in i varje aktie, råvara och värdepapper som kommer att vara med i portföljen.

Vad krävs för att investera företagspengarna?

Om du driver bolag med andra är det allra första att vara överens om att överskottet ska investeras – och om ni ska investera pengarna, ja då bör ni såklart även vara överens om hur kapitalet ska placeras.

Det här är trots allt en risk och det är viktigt att alla som berörs av investeringen är med på noterna. Diskutera saken i lugn och ro innan något beslut fattas så att alla parter är införstådda med allt.

För investeringar i aktier krävs det LEI kod

LEI står för Legal Entity Identifier och är en kod som används globalt för att kunna identifiera företag som bedriver handel med aktier, råvaror, räntor och andra typer av värdepapper. Om ni använder en aktie- och fonddepå så behöver företaget en LEI kod, medan om ni använder en kapitalförsäkring (KF) så behöver ni inte skaffa en sådan kod till företaget.

Du kan beställa en LEI kod online på flera olika sajter och det är en relativt enkel process. Om allt fungerar som det ska med tjänsten du beställer från borde du ha din kod redo samma dag som du beställer den. Dessutom kan du betala för regelbundna uppdateringar för att företaget alltid ska ha en giltig kod. Detta är alltså ett smidigt och bra sätt att få tillgång till finansmarknaden om man är ett företag som vill göra investeringar.

Viktigt med kapitalförsäkring

Vad gäller aktier är det också viktigt med en företagsägd kapitalförsäkring. Du kan skapa en kapitalförsäkring via nätmäklare och det betyder att det skapas ett konto för företaget. Det här kontot är avsett för sparande och det går att göra insättningar på det. Det går att ta hand om företagsägd kapitalförsäkring direkt online och det tar inte lång tid.

Kapitalförsäkringen är mycket förmånlig om det blir utdelningar och vinster tack vare företagsinvesteringarna i aktier. Dessa blir nämligen skattefria. Du kommer att betala en årlig skatt på det kapital som finns i försäkringen.

Skatten är mycket låg. Det handlar inte om mer än några hundralappar för summor på omkring 100 000 kronor. Utöver skatten kommer du att ha samma kostnader som privatpersoner som investerar i aktier på börsen har. Det är därmed väldigt förmånligt att investera företagets pengar via en kapitalförsäkring. Eftersom det är så förmånligt kan det göra att företagets framtida aktieutdelning till dig och eventuella andra ägare blir högre.

Miniräknare

Viktigt att tänka på om du ska investera företagspengarna

Det finns flera viktiga saker att tänka på när du vill investera företagets pengar. Saker som kan få betydelse för hur smidigt det kommer att gå att öka kapitalet som just nu sitter på företagskontot.

Var väl medveten om den förväntade avkastningen

För att investera företagets pengar på rätt sätt måste du vara väl medveten om vilken förväntad avkastning som investeringarna har. Förväntad är ett nyckelord för oavsett om du väljer att investera i aktier eller i lån är det aldrig helt säkert hur mycket det här kommer att ge.

Att investera i lån kan ses som tryggt och säkert men det här ger inte samma möjligheter till större vinster som mer riskfyllda aktieaffärer kan göra. På samma sätt kan det vara så att en investering i fonder med smart blandning kan ge mer även på kort tid.

Det är A och O att bara investera med pengar som med säkerhet inte behövs just nu i företagets verksamhet. Dessutom kan det ju vara klokt att beakta vilken utdelning som kan göras utan skatt eller med minimal skattesats. Den summa som blir över är den som kan tänkas vara av intresse att investera med.

Tidsaspekten

Olika typer av investeringar har olika tidsaspekt. Med aktier kan det bli tal om utdelning en eller flera gånger per år. Det kan förstås också vara möjligt att sälja aktier då priserna stiger för att göra vinst på detta vis.

Investeringar i lån är inte lika flexibla. Här måste du beakta bindningstiden för lånet. Det kan förvisso bli tal om regelbundna utbetalningar varje månad men hela vinsten för lånet kommer du bara att ha när det har löpt ut.

Andra värdepapper kan ha andra förutsättningar som är bra att känna till. Därför bör man alltid läsa på noga så att man har full koll på vad som gäller.

Kontentan är helt enkelt att olika typer av investeringar har olika tidsaspekter. Vissa investeringar kanske är mer kortsiktiga, medan andra är väldigt långsiktiga som sträcker sig över många år. Att investera i fonder är t.ex. generellt något man bör göra långsiktigt över ett par åtminstone då det är ett bra sätt att få en hygglig avkastning på pengarna.

Flexibilitet och arbete med investeringen

Att kunna styra över investeringen på ett flexibelt sätt kan också vara viktigt. Om du till exempel väljer att investera företagspengarna i aktier eller lån kan det vara så att du kan fortsätta med fler investeringar med de utdelningar och räntor som kommer in på kontot. Det här går till och med att automatisera så att du slipper lägga för mycket tid på de nya investeringarna.

Vad gäller investeringar i fastigheter kan det bli en hel del arbete med investeringen. Särskilt om det rör ett faktiskt ägande av en fastighet. Att jobba med underhåll och kontakt med hyresgäster kan förvisso erbjuda flexibilitet. Du har ju möjlighet att styra över saker som kan påverka förtjänsten av verksamheten.

Med tanke på att investeringen antagligen inte är det som du vill ha som huvudsyssla kan det vara klokt att välja en investeringsform som inte är för krävande. Då är det aktier, fonder, robotfonder eller P2P-lån som toppar listan.

Om det går att automatisera eller använda en tjänst där du i stort sett bara stoppar in pengarna för att sedan se de växa kan det vara bäst. Men det gäller förstås att undersöka hur detta går till och hur säkert det blir.

Entreprenör

Tänk på att det alltid finns en risk

När du investerar företagets pengar så måste du alltid vara medveten om att det finns en risk att förlora det kapital som har placerats, antingen helt eller delvis. Det är också så att historisk avkastning inte är en garanti inför framtiden, så tänk på att ha en bra riskhantering.

Om ni är flera stycken i företag som ska diskutera detta tillsammans bör ni alla vara överens om hur hög risk ni ska ta med företagets pengar så att ni inte blir oense senare. Vi vill även slå ett slag för att ni bör utvärdera företagets investeringar regelbundet för att hålla koll på utvecklingen och risknivån.

Till sist vill vi säga att det finns många sätt att investera företagets pengar men alla är inte lika bra. Så gör en ordentlig analys innan du eller ni genomför investeringarna.